Adóstárs vagy kezes? Nem mindegy! Tudd meg, ki lehet adóstárs és mik a kötelezettségei!

Egy hitel felvétele nem olyan egyszerű, mint azt elsőre gondolnánk, főleg, ha egy nagyobb értékű szabad felhasználású kölcsönt, vagy lakáshitelt szeretnénk igénybe venni. Ilyenkor a hitelt megigénylő át kell, hogy essen egy hitelbírálaton, ami során a bank eldönti, hogy milyen a hitelképessége, illetve, hogy milyen megkötéseket tart szükségesnek egy hitel felvétele során – ilyen lehet az adóstárs, vagy a kezes.

Cikkünkben eláruljuk, hogy miért szükségesek ezek a megkötések egy hitel felvétele kapcsán: mikor kell, és mikor nem kell adóstárs, ki lehet kezes adóstárs? Mi az adóstárs fogalma, mi a különbség az adóstárs és a kezes jelentése között? Ki lehet adóstárs és ki az, aki nem lehet adóstárs, hogyan történik az adóstárs cseréje és mi vár az adósra az adóstárs halála esetén?

Hitelbírálat és hitelképesség
A legtöbb ember számára nem újdonság, hogy a különböző anyagi háttérrel rendelkező személyek a bankoknál eltérő ajánlatokat kapnak. Minél biztosabb egy hitelfelvevő anyagi háttere – fix munkahely, magas nettófizetés (ezzel egyetemben magasabb törlesztő részletet tud bevállalni) -, annál jobbak a lehetőségei. Mivel mind a banknak, mind a hiteligénylőnek érdeke, hogy a törlesztés zökkenőmentesen menjen, mielőtt valaki ténylegesen megkap egy kölcsönt, a bank megvizsgálja a hitelképességét.

Egy hitelképességi vizsgálat során konkrétan minden kiderül az ügyfél anyagi helyzetéről: mi a pénzügyi előtörténete, van-e már adóssága, milyenek a munkakörülményei, milyen a rendszeres havi jövedelme és mennyi folyósítható alaptőkéje van, illetve milyen biztosítékai vannak, amire terhelhető a hitel? Ha valamilyen okból kifolyólag a bank úgy találja, hogy egyéb biztosítékra is szükség van, akkor kerül képbe az adóstárs, vagy a kezes.

Miért kell adóstárs vagy kezes?
Az adóstárs vagy a kezes akkor szükséges, ha a hitelbírálat során a bank valamilyen kockázati tényezőt lát az ügyféllel kapcsolatban. Tipikusan ilyen kockázati tényezők a hitelfelvevő életkora (túl fiatal vagy túl öreg igénylő), a nem nyolcórás vagy nem bejelentett munkaviszony, a rendszertelen foglalkoztatás, illetve egyéni vállalkozóknál a még le nem járt egy éves működés (vagyis a túl frissen indított vállalkozás).

Mind az adóstárs, mind a kezes biztosítékként szolgál a bank részére, akik vállalják, hogy ha a hitelfelvevő nem fizet, segítséget nyújtanak számára az adósság visszafizetésében. Mindenekelőtt hangsúlyozzuk, hogy az adóstárs és a kezes nem ugyanaz a személy, ezért mindenképpen járjunk utána alaposan, milyen biztosítékot vár el tőlünk a bank és mik ezeknek a jogi vonatkozásai!

Ki lehet adóstárs?
Az adóstárs a hitelfelvevő biztosítéka, egy olyan személy, aki rendszeres, a bank számára elfogadható nettójövedelemmel rendelkezik, elfogadhatóak a munkaviszonybeli körülményei, illetve nincs túlzottan leterhelve saját hitelével. Hogy adóstárs ki lehet, nincs megkötve, bárkit bevehetünk a hitelszerződésbe (élettársat is), azonban mivel rendszerint lakáshitelnél kell adóstárs, célszerű egy tulajdonostársat, haszonélvezőt, házastársat, vagy rokont választani a pozícióra - lehetőleg olyan személyt, aki maga is érdekelt a hitelfelvételben.

Az adós és az adóstárs egyformán felelősek a hitel visszafizetéséért: ha a hitel felvevője nem tud fizetni, az adóstárs lép a helyébe, neki kell helyette törleszteni – mindkettejüket teljes fizetési kötelezettség terheli, vagyis ugyanaz a felelősségük. A hitelképességbe az adóstárs esetében nem csak a nettófizetés, hanem a különböző támogatások, például a GYES is beleszámítanak, azok is terhelhetőek. Ha a hitel egy olyan ingatlanhoz kell, ahol nem csak a hitelfelvevő a tulajdonos, a bank eleve elvárhatja a másik tulajdonos, adott esetben élettárs vagy feleség bevonását adóstársként a hitelbe. A tévhitekkel ellentétben nem számít a tulajdoni hányad sem, az adósság ugyanúgy közös „vagyontárgy”.

Ki nem lehet adóstárs?
Nem lehet adóstárs az, aki nem felel meg a hitelszerződési feltételeknek. Csak az lehet adóstárs, aki más adósságával együtt sem haladja meg a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott Jövedelemarányos Törlesztési Mutatót. Ez röviden azt jelenti, hogy a jövedelemnek csak egy bizonyos százaléka terhelhető hitellel, az egész fizetés nem. Ha valaki ennek a hitelképességi tényezőnek nem felel meg, az nem lehet adóstárs sem.

Ki lehet kezes?
Az adóstárs és a kezes nagyon hasonló biztosítékszemélyek: a kezes akkor kerül elő, amikor a hitelfelvevő valamilyen okból abbahagyja, megtagadja a törlesztést – ekkor a kezes lesz az a személy, akin a bank azt behajtja. A kezességnek három fajtája van, ezek a következők:

Egyszerű kezes / sortartó kezes: akkor van rá szükség, ha az adós valamilyen okból kifolyólag megtagadja a törlesztést, a bank pedig jogi úton sikertelennek nyilváníttatja az adósságbehajtást – ilyenkor a sortartó kezesre hárul a törlesztő részletek fizetése a hitelszerződésben foglalt feltételek szerint.

Készfizető kezes: ez egy fokkal szigorúbb megkötés, azt jelenti, hogy a banknak nem muszáj először az adósnál követelnie a tartozás megfizetését (nincs hosszas jogi procedúra, adósságbehajtási kísérletek stb.), egyből elővehető a készfizető kezes is.

Kártalanító kezes: ez egy speciális, újfajta kezes típus, akkor veszi elő a bank ezt a személyt, amikor a hitelintézet törvényileg már mindent megpróbált az adósság behajtására, azonban mégsem tudja a törlesztőket, vagy a fennmaradó hitelösszeget behajtani a hitelt felvevőn.

Mi a különbség az adóstárs és a kezes között?
Az adóstársi lét egy cseppet sem „lazább” kötöttség, mint a kezes esetében, ugyanis az adóstárs gyakorlatilag egyenértékű a készfizető kezes fogalmával, vagyis bármikor visszakövetelhető rajta az adósság, amiért a teljes vagyonával felel. Az adóstárs és a kezes közötti legfontosabb különbségek, hogy az adóstárs bevonása javíthat a felvett hitel feltételein, míg a kezességvállalás nem, illetve a törlesztés megtagadása esetén a bank azonnal követelheti az adósságot az adóstárson, míg a kezesen nem feltétlenül.

Az adóstárs cseréje és az adóstárs kivonása
Az, hogy valaki adóstárs lesz egy hitelszerződésben, nem örökérvényű dolog: amennyiben a hitelfelvevő jövedelmi viszonyaiban pozitív változások következnek be, kezdeményezhető a banknál az adóstárs kivonása – jellemzően újabb adósminősítést követően. Az adóstárs cseréje ugyanígy kivitelezhető egy hitelszerződés-módosítással: ilyenkor az adóstárs pozícióját gyakorlatilag egy másik adóstárs nevére íratjuk, míg a korábbi adóstárs kivonódik a hitelszerződésből és mentesül a kötelezettségek alól.

Elválás az adóstárstól
Ha egy házaspár közös hitelt igényelt, a bank rendszerint automatikusan kéri a házastárs bevonását adóstársként. Ez alól létezik mentesülés, mégpedig a házassági szerződés formájában, ami – ha a házastárs nem résztulajdonosa az ingatlannak - rendelkezhet arról, hogy a banki hitel csak az egyik fél terhe legyen. Ha nincs házassági vagyonjogi szerződés és válás következik be, akkor a bankkal, mint harmadik féllel a párnak meg kell állapodnia a törlesztésről – ellenkező esetben az adós és az adóstárs egyformán fizetési kötelezettséggel terhelt lesz.

Egy sima lakáshitelnél az adós és az adóstárs viszonya még aránylag egyszerűen rendezhető, azonban ezt a szituációt számos tényező árnyalja, amik nagyban meg tudják nehezíteni a válófélben lévő házasok életét. Ilyenek a CSOK, vagy a babaváró hitel, amelyek olyan feltételeket is kötnek, mint a házasság, vagy a vállalt/vállalandó gyermekek száma, éppen ezért ne vegyük félvállról a felvételüket!

Mi történik az adóstárs halála esetén?
Nem csak a vagyontárgyak, hanem a terhek is örökölhetőek, nincs ez máshogy az adós halála esetén sem. Amennyiben az adós meghal, az adóstársra száll az egész adósság, amivel egyedül kell megbirkóznia. A bankok ilyenkor rendszerint nem kezdeményeznek újabb hitelbírálatot, azonban mindenképpen érdemes felkeresni a hitelintézetet a hagyatéki végzéssel és közös megoldásra törekedni.

Egyszerű kezesből készfizető kezes
Térjünk vissza a kezesség témaköréhez! Habár az egyszerű kezes, avagy sortartó kezes egy fokkal hívogatóbb kötöttség, hiszen a banknak először az adóson kell megpróbálnia behajtani a tartozást, ennek az esetnek is megvannak a veszélyei. Sokszor a bank eleve olyan szerződést köt, amelyben a kezes le kell, hogy mondjon a sortartó jogáról, vagyis egyből készfizető kezes lesz.

A kezesség megtagadása
Ha az adós már rendezte a tartozást, vagy ha jogi úton emelt kifogást a törlesztés ellen, a kezes is kifogásolhatja a fizetési kötelezettségét. Ugyanezt megteheti, ha saját meglátása szerint az adósnak valójában nincs oka arra, hogy ne fizesse a törlesztőt – ezt indoklással a bankhoz el kell juttatni. Ha az adós nem fizet, a kezesnek joga van felszólítani őt a fizetésre, illetve tájékoztatást kérni arról, hogy mi a fizetési elmaradás oka. A sortartó kezes megtagadhatja a törlesztést, ha a bank nem igazolja, hogy megpróbálta behajtani a tartozást az adóstól, de az ésszerű időn belül nem vezetett eredményre.

A hitelintézetek különbségei
A legtöbb bank, hitelintézet hasonlóképpen működik: weboldalukon leírják mind a bankok, mind például a Fundamenta ki lehet adóstárs, mik az adóstárs és a kezes kötelezettségei, illetve, hogy ki lehet kezes OTP vagy más bankok hitelszerződési tájékoztatója szerint. Alapesetben lakáshitelnél az adóstárs hitelszerződésbe foglalása a bevett szokás, de intézménytől függően bármikor előkerülhet a kezesség is.

Bármilyen hitelt szeretnénk felvenni – legyen az egy lakáshitel vagy egy személyi kölcsön – mindig tájékozódjunk alaposan a hitelt nyújtó intézmények honlapján. Célszerű egy helyett akár 3-4 banknál is érdeklődni, hogy a hitelképességi vizsgálat alapján milyen hitelfeltételeket és más szerződési feltételeket kínálnak, ugyanis könnyen előfordulhat, hogy míg az egyik bank adóstárs vagy készfizető kezes megjelölését kéri, addig egy másik hitelező nem ragaszkodik ehhez.

forrás: https://www.penzcentrum.hu/