ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen honlap (továbbiakban: weboldal) üzemeltetője a TIMAT INGATLAN Szolgáltató Kft. (továbbiakban TIMAT INGATLAN)

 1. A TIMAT INGATLAN ezúton tájékoztatja a www.timatingatlan.hu weboldalra látogatókat a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
  Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a TIMAT INGATLAN figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:
  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv).
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv).
 2. A TIMAT INGATLAN weboldalán kizárólag abban az esetben gyűjt személyes adatokat, amennyiben a weboldalra látogató úgy dönt, hogy azokat e-mail alkalmával rendelkezésre bocsátja.
  Az e-mail elküldéséhez a látogató a nevét, e-mail címét adja meg.
  Adatainak megadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy a TIMAT INGATLAN a megadott adatokat nyilvántartsa és kezelje.
   
 3. Az adatkezelés célja lehet:
  • piackutatás, piaci elemzések készítése,
  • statisztikák összeállítása,
  • tájékoztatás nyújtása a TIMAT INGATLAN szolgáltatásairól, marketing akciókról akár elektronikus levél útján, akár egyéb formában.
 4. A TIMAT INGATLAN a látogatók fent rögzített adatait kizárólag a fent megjelölt célra használja fel. A TIMAT INGATLAN az adatokat kizárólag a weblap üzemeltetését végző technikai közreműködőknek adhatja át adatfeldolgozás céljából.
   
 5. Az e-mailt küldő látogatók bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a TIMAT INGATLAN által kezelt, rájuk vonatkozó adatokról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.
  Ügyfelek ezzel kapcsolatos kérelmüket a TIMAT INGATLAN 4032 Debrecen, Komlóssy út 20/b. fszt./2. alatti székhelyére megküldött levél útján terjeszthetik elő. A TIMAT INGATLAN Szolgáltató Kft. a kérelmek benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
  A tájékoztatás nyújtása a TIMAT INGATLAN szolgáltatásairól, marketing akciókról elektronikus levél útján az info@timatingatlan.hu e-mail címről küldi. Ügyfeleink a www.timatingatlan.hu "KAPCSOLAT" menüpont alatt, e-mail írásával jogosultak megtiltani a TIMAT INGATLAN a további marketinglevelek küldését.
   
 6. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail levelek küldését a TIMAT INGATLAN-nak, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.
   
 7. A TIMAT INGATLAN minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.
   
 8. A weboldalon található, más nem a TIMAT INGATLAN által kezelt oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldal-t elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a TIMAT INGATLAN felelősséget nem vállal.
   
 9. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a TIMAT INGATLAN felelősséget nem vállal.
   
 10. A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:
   
  TIMAT Ingatlan Szolgáltató Kft.
  4032 Debrecen, Komlóssy 20/b. fszt. 2.
  0630/331-3614
  info@timatingatlan.hu